طرح ها و فناوری ها​

ایده ها و طرح های در حال انجام

شرکت ایساتیس دانش تجهیز فعالیت خود را با محوریت حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی که بخشی بسیار مهم در عملکرد صحیح آن سیستم محسوب گردیده و در صورت وقوع هرگونه اختلال یا تخریب، موجب تضعیف یا ناتوانی آن سیستم می گردد آغاز نموده است.

برای مثال ورود یک ماده شیمیایی مضر در منابع آب شیرین در صورت تشخیص سامانه های فیلتریگ تصفیه خانه های پایین دست در یک منطقه را مختل می کند. این موضوع در بهترین حالت می‌تواند پیامدهایی را در سامانه آبرسانی شهری داشته باشد که به نوبه خود می‌تواند منجر به قطع آب در خطوط شبکه و ایجاد اختلال و بحران شود. در نگاهی دیگر درصورت عدم تشخیص و ورود این ماده شیمیایی این امر می‌تواند به سلامت انسان های آن جامعه، افزایش نیاز به خدمات درمانی و اورژانسی یا حتی منجر به افزایش مرگ و میر و امراض لاعلاج شود. همین موضوع می‌تواند در اثر یک اتفاق طبیعی نیز به وجود آید و منجر به عدم کارایی و اختلال در یک منطقه و حتی یک کشور شود.

لذا این شرکت در راستای موضوعیت مطرح شده و با هدف پیاده سازی خط مشی خود “دستگاه پایشگر زیستی” را با ایده ای نوآورانه به مرحله تولید صنعتی رسانده است.

Fish Toximeter

تشخیص آنلاین آلودگی آب با تحلیل رفتار ماهی ها